Pædagogik

I Trinbrættet arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang og møder børnene der, hvor de er i deres udvikling. Vi respekterer, at alle børn er forskellige med forskellige behov. Med det sagt, ser vi det som vores vigtigste opgave at ruste børnene til det liv, der venter dem efter børnehaven. De skal være skoleparate og klar til de udfordringer, der følger med dér - men de skal i vores øjne først have mod på livet og suge læring til sig.

Læring sker i alle sammenhænge i løbet af en dag i Trinbrættet - det er ikke kun i de strukturerede aktiviteter, at jeres børn udvikler sig. Når vi er på legepladsen og den 2årige får øje på en bille, der kravler på rutsjebanen - så er det også læring. Pluselig at kunne gå på toilettet selv, eller være "Ugens hjælper" ved spisesituationen er også læring.

Børn starter typisk i Trinbrættets vuggestue, når de er omkring 10-12 måneder. De behov det 1-årige barn har, kan være meget forskellige. Nogle er forsigtige og har brug for en længere indkøringsfase og god tid med sin primære pædagog. Andre er nysgerrige og har slet ikke tid til at vinke farvel, når I går. Hos os rummer vi begge dele.

I Trinbrættet arbejder vi struktureret efter en Ugeplan. Det er der flere årsager til. Først og fremmest er det en god måde for pædagogerne at give sig tid til at planlægge aktivieteter for gruppen - så det ikke bliver "hovsa-løsninger". Derudover giver det god mulighed for, at I som forældre kan forberede jeres barn på dagen og tale om, hvad der mon skal ske i dag. Ugeplanerne bruges også til at beskrive vores særlige fokus som Idrætsinstitution. Ugeplanerne ligger på BørneLynet.

Når I som forældre vælger, at jeres barn skal gå hos os - så vælger I som nævnt samtidig en hverdag med et øget fokus på Krop og Bevægelse - læring gennem kroppen. Personalet i Trinbrættet har siden efteråret 2013 været i gang med årlige certificeringsforløb til at blive Idrætsinstitution.  Vi har i gennem teori og praksisforløb beskrevet en Bevægelsespolitik og afprøvet en masse lege samt skabeloner til at graduere aktiviteter til alle børn. Når lege afprøves i praksis, så er det ikke kun legen vi lærer at kende - vi bliver også opmærksomme på "faldgruber" og steder, hvor legen typisk fungerer godt i børnegruppen. På denne måde kan vi tilgodese alle børn, så ingen oplever at stå i hjørnet af legepladsen og ikke være med. Gennem leg kan børnene lære utrolig meget om deres egne styrker og begrænsninger og vi ved, at de tager denne læring med sig i andre situationer, de støder på. En del af vores fokus ligger også på børns selvhjulpenhed. Dette kræver, at I som forældre støtter op om tiltag, der opfordrer jeres barn til at prøve selv. Det starter allerede, når I står foran lågen ind til legepladsen - her er det ned at gå på sine egne ben! Så snart man kan gå naturligvis. Derudover er garderobesituationen en oplagt mulighed for at øve selvhjulpenhed. Lad barnet selv tage tøjet af og lægge det på plads. Vi ved godt, at det er hurtigere at hjælpe til ... men det er det ikke på den lange bane og jeres barn vil opleve en følelse af succes, når de får lov til at prøve og pludselig kan selv. I kan sagtens stole på os - på det her punkt er vi en slags eksperter. Og tænk engang, hvor meget tid, der kan blive til leg og læring, når pædagogerne pludselig kun skal hjælpe til med de sidste finjusteringer.