Om Børnehuset Trinbrættet

Børnehuset Trinbrættet - Idrætsinstitution

Beliggenhed            

Trinbrættet ligger centralt i Lyngby bag Lokalbanen - deraf navnet. Vi blev i december
2012 et Børnehus fra kun at have været en vuggestue og fik i den forbindelse en ny stor
legeplads, hvor der er plads til masser af motoriske udfoldelser.

Historisk Baggrund

Vuggestuen Trinbrættet eksisterede i de samme lokaler som midlertidig institution fra
2006-2008. I september 2011 åbnede Trinbrættet igen - denne gang som en
eksisterende institution. På grund af et stigende børnetal i 2012 udvidede Trinbrættet til
et Børnehus i december 2012 og igen i 2014.

Hvem er vi?

Trinbrættet er en ny institution med en forholdsvis ung personalegruppe. Vi arbejder ud
fra teorier om, at læring gennem kroppen er lige så vigtig som læring på mere
traditionel vis. Vi skaber dagligt inspirerende læringsmiljøer for jeres børn med tanke på,
at alle børn skal kunne være med på deres niveau. Vi har aldersintegrerede stuer i hele
huset - men laver min. en gang ugentligt grupper på tværs for at tilgodese alle børns
behov. Vi respekterer hvert barns niveau, men støtter og opfordrer til at rykke grænser
og derved opnå fornyet læring.

Vores værdigrundlag som Idrætsinstitution er Inklusion, Udvikling/Læring &
Motivation
. Under disse overskrifter finder I vores ønske om et stærkt Fællesskab,
anerkendelse og kommunikation på alle planer.
Vi tror på, at børn kan meget mere end vi voksne ofte lader dem og i Trinbrættet er vi
gennem uddannelsen til Idrætinstitution stødt på udtrykket "kompetenceskrammer",
hvilket vi lynhurtigt har adopteret. Vi mener ikke, at børn skal falde og slå sig som sådan
- men der ligger alligevel en god læring i at få sine skrammer, hvilket I forældre sikkert
kan huske fra jeres egen barndom. Når vi kommer til skade / vælter / fejler - så kender
vi vores begrænsning og kan derved nemmere udfordre denne og blive dygtigere samt
lære noget nyt. Børn har en fænomenal evne til at rejse sig og prøve igen - det vil vi
gerne støtte op om i Trinbrættet ved lige præcis at give lov til at prøve noget af det, der
ved første øjekast kan virke lidt vildt. Når det er sagt, så passer vi naturligvis rigtig godt
på jeres børn undervejs.

 

 

Her er min test